Logo

Práca v Nemecku, v nemecko-slovenskom stavebnom spoločenstve.

Ste slovenský samostatne zárobkovo činný remeselník so skúsenosťami v debnení, betónových a murovaných konštrukciách? Potom sa staňte rovnako ako mnohí ďalší slovenskí a nemeckí podnikatelia partnerom remeselníckeho spoločenstva SBM nexus!

Kto je SBM nexus?

Remeselnícke združenie SBM nexus je spoľahlivým partnerom veľkých stavieb v Nemecku. Ako subdodávateľ pre obytné, obchodné a priemyselné stavby vykonávame všetky práce v debnení, betónových a murovaných konštrukciách. Pre každý stavebný zámer sú z remeselných partnerov zostavené pracovné spoločenstvá, ktoré potom ako zmluvný partner vykonávajú stavebné práce.

Čo ponúka SBM nexus svojim remeselným partnerom?

Celý projektový manažment - od akvizície, cez kalkuláciu, rokovania o zmluve a priebežné mesačné fakturácie a platby - vykonáva profesionálna služobná jednotka skladajúca sa z obchodníkov a inžinierov. Zvlášť podporujeme našich slovenských partnerov v úradných, daňových a finančných záležitostiach.

Koho hľadá SBM nexus pre ďalšie posilnenie?

SBM Nexus rastie prehľadne a nepretržite. Hľadáme samostatne zárobkovo činných slovenských remeselníkov, ktorí sa k nám hodia odborne i osobne. Majú fundované vzdelanie a skúsenosti ako pracovníci pri betónovaní, debnení alebo tiež ako murári a už pracovali na veľkých stavbách. Ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky a máte záujem o spoluprácu s SBM Nexus:

Získate od nej všetky dôležité informácie. Pri pohovore je v každom prípade nutné predložiť tieto doklady:

- Potvrdenia E 101 a E 104
- Ohlásenie živnosti
- Potvrdenie sídla od príslušného daňového úradu
- Občiansky preukaz

Prípadne môžete tiež poslať email na info@sbm-nexus.de